Društveno odgovorno poslovanje

Društveno odgovorno poslovanje – DOP (Corporate social responsibility – CSR), odnosi se na način na koji kompanije i organizacije upravljaju procesima u svom poslovanju kako bi ostvarile pozitivan učinak na društvo

Kompanije na području općine Vogošća

Kompanije s praksom društveno odgovornog poslovanja

Ciljevi projekta

Green Vogošća predstavlja promotivno-edukativni projekat u vidu kampanje za promociju okolišne odgovornosti privrednih subjekata, javnih institucija i drugih organizacija sa područja općine Vogošća. Okvir za implementaciju projekta predstavlja uspostava web platforme sa pratećim sadržajima, koji su podijeljeni u 4 ključne komponentne i to:

Identifikacija i mapiranje lokalnih aktera

Uspostavljanje baze podataka i analiza okolišno odgovornih kompanija sa područja općine Vogošća koji bi sudjelovali u implementaciji projekta, radionicama i procjeni njihove okolišne odgovornosti.

Uvezivanje interesnih grupa na projektu

Saradnja interesnih grupa na projektu, te aktivizam mladih kako bi kroz zajedničke aktivnosti doprinijeli poboljšanju stanja okoliša u lokalnoj zajednici.

Izrada web platforme

Digitalni servis za promociju, informisanje i upute za lokalno stanovništvo putem koje će imati pristup svim projektnim aktivnostima, vrijednostima i društvenoj odgovornosti lokalnih kompanija, te pilot aplikaciju „recycle shop“ na kojoj bi bile postavljani svi oni proizvodi koji bi potencijalno mogli završiti kao otpad.

Promocija projekta

Sprovođenje kampanje za podizanje svijesti kod javnosti i promociju projektnih aktivnosti u cilju popularizacije projekta.

Stvaranje novih ideja

Sudjelujte i vi na projektima i podržite održivi razvoj Vogošće

Učesnika

organizacije

projekta

doseg promocije

naše aktivnosti

Ekološkim projektima nastojimo doprinijeti održivom razvoju općine Vogošća

KONTAKT INFORMACIJE

Ukoliko imate neko pitanje, interesovanje ili želju za saradnjom, budite slobodni da nas kontaktirate!